Referanser

TilForDeg AS ønsker å levere mat og service med mening og tilpasse oss kundenes behov og ønsker gjennom nært samarbeid. Vi har lang erfaring med å arrangere ulike arrangementer og tar hånd om alt fra mat og drikke til underholdning og transport.

Våre hovedprinsipper inkluderer personlig service, trygghet, variasjon, riktig ernæring, økonomi, trivsel, fleksibilitet, begeistring, tilstedeværelse og det lille ekstra. Vi er en liten kantineoperatør, men har store ambisjoner for våre leveranser og fokuserer på å tilby en helhetlig opplevelse.

Vi ivaretar all nødvendig dokumentasjon og innmeldinger til offentlige etater som Mattilsynet og kommunen. Vi har også nødvendige sikkerhetsklareringer, godkjenninger og serveringsbevillinger på plass.

ab
NT
lpo